پشتیبانی

نیاز به توضیح است برای اجرای برنامه های زیر باید فایل‌های محتوی برنامه ها (SD Card) را تهیه کنید


Android App

بیان، کلیه آثار

اپلیکیشین بیان، شامل کلیه آثار:تفسیر کل قرآن کریم، شرح نهج البلاغه، شرح صحیفه سجادیه، آثار مکتوب و ...

Android App

پخش زنده

اپ پخش زنده سخنرانی ها، مخصوص سیستم عامل آندروید

Android App

بیان،تفسیر صوتی قرآن کریم

این برنامه شامل 1800 ساعت جلسات سخنرانی تفسیر قرآن کریم با بیان محمد علی انصاری می باشد که در قالب 14000 موضوع ارائه شده است. امکان دسترسی به تفسیر قرآن کریم از طریق انتخاب جلسات، آیات و موضوعات و همچنین جستجو در تمامی موضوعات از جمله قابلیت های این برنامه است.

Android App

تفسیر موضوعی

جلسات تفسیر موضوعی دکتر محمد علی انصاری در این برنامه ارائه شده است.

Android App

شرح نهج‌البلاغه

این برنامه شامل شرح خطبه‌ها، نامه ها و حکمت هایی از نهج البلاغه است که تاکنون توسط دکتر محم علی انصاری بیان شده است. از جمله قابلیتهای این برنامه، امکان انتخاب جلسات و فرازهای کلام امیرالمومنین در متن نهج البلاغه و پخش آن می باشد. در این برنامه امکان اضافه شدن قسمتهایی از نهج البلاغه که در آینده شرح می شوند پیش بینی شده است.

Android App

شرح صحیفه سجادیه

این برنامه شامل شرح دعاهایی از صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) می باشد که تاکنون توسط دکتر محمد علی انصاری بیان شده است. از جکله قابلیتهای این برنامه، امکان انتخاب جلسات و پخش آن می باشد. در این برنامه امکان اضافه شدن قسمتهایی از صحیفه که در آینده شرح می شوند نیز پیش بینی شده است.

Android App

آثار مکتوب

این برنامه شامل متن کامل 27 عنوان کتاب از آثار منتشر شده دکتر محمد علی انصاری می باشد. در این برنامه امکان اضافه شدن آثار مکتوبی که در آینده منتشر می شنود نیز پیش بینی شده است.

Android App

گفتارهای ویژه

جلسات گفتارهای ویژه دکتر محمد علی انصاری در این برنامه ارائه شده است.