لیست

برنامه ها

 1. شرح نهج البلاغه
  ساعت:

  20:15

  مشهد، بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 2. تفسیر سوره مبارکه انفال
  ساعت:

  20:15

  پنج شنبه 30 دی 1395 (جلسات آینده برابر با تقویم)

  مشهد، بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
دی
ربیع‌الاول / ربیع‌الثانی
شنبهیک‌‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعهشنبهیک‌‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
27
17 Dec17ربیع‌الاول
28
18 Dec18ربیع‌الاول
29
19 Dec19ربیع‌الاول
30
20 Dec20ربیع‌الاول
1
21 Dec21ربیع‌الاول
2
22 Dec22ربیع‌الاول
3
23 Dec23ربیع‌الاول
4
24 Dec24ربیع‌الاول
5
25 Dec25ربیع‌الاول
6
26 Dec26ربیع‌الاول
7
27 Dec27ربیع‌الاول
8
28 Dec28ربیع‌الاول
9
29 Dec29ربیع‌الاول
10
30 Dec30ربیع‌الاول
11
31 Dec1ربیع‌الثانی
12
1 Jan2ربیع‌الثانی
13
2 Jan3ربیع‌الثانی
14
3 Jan4ربیع‌الثانی
15
4 Jan5ربیع‌الثانی
16
5 Jan6ربیع‌الثانی
17
6 Jan7ربیع‌الثانی
18
7 Jan8ربیع‌الثانی
19
8 Jan9ربیع‌الثانی
20
9 Jan10ربیع‌الثانی
21
10 Jan11ربیع‌الثانی
22
11 Jan12ربیع‌الثانی
23
12 Jan13ربیع‌الثانی
24
13 Jan14ربیع‌الثانی
25
14 Jan15ربیع‌الثانی
26
15 Jan16ربیع‌الثانی
27
16 Jan17ربیع‌الثانی
28
17 Jan18ربیع‌الثانی
29
18 Jan19ربیع‌الثانی
30
19 Jan20ربیع‌الثانی