معرفی

آثار و محصولات

تفسیر موضوعی

سراج منیر

سیمای پیامبر(ص) در قرآن، تفسیر آیاتی است که در قرآن کریم درباره پیامبر رحمت آمده و در ده گفتار تقدیم علاقه مندان شده است.

تفسیر موضوعی

حکمت‌های آسمانی

مجموعه‌ای از حکمت‌های درس‌آموز و تکان‌دهنده الهی برگرفته از آیات 23تا39 سوره مبارکه اسراء که در ده جلسه و دو لوح تصویری برای علاقه‌مندان ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

بت نفس (1)

این مجموعه درباره شناخت آسیب‌های نفس انسان در پرتو آیات قرآن‌کریم است و موضوعات آن عبارتند از: 1. کلیات شناخت نفس (هوای نفس) 2. آسیب‌های نفس • تکبر • خودستایی • تزیین و تسویل • غفلت • قساوت قلب

تفسیر موضوعی

بت نفس (2)

مانند مجموعه اول این مجموعه نیز درباره شناخت آسیب‌های نفس انسان در پرتو آیات قرآن کریم است و شامل: جلسات 1 و 2. جهل جلسات 3 و 4. حسد جلسه 5. حرص و طمع جلسه 6. بخل

تفسیر موضوعی

زن از منظر قرآن کريم

مجموعه زن از منظر قرآن کريم حاصل تفسير و بررسي موضوعي بيش از 300 آيه قرآن رباره زن در قرآن کریم است که در يک دوره آموزشي طي 24 گفتار توسط انديشمند فرزانه مفسر عاليقدر محمد علي انصاري ارائه شده و در قالب چهار لوح (DVD) تصويري) در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

تفسیر موضوعی

جمال مستور

چرايي و چگونگي پوشش زن در قرآن. اين مجموعه در قالب يک لوح (DVD) تصويري ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

زن و مرد

اين مجموعه شامل شش جلسه سخنراني استاد در دانشگاه فردوسي مشهد درباره موضوع زن و مرد و حول محورهای زیراست که در قالب يک لوح DVD تصويري ارائه شده: 1. خلقت زن و مرد 2. وجوه شخصیتی مشترک میان زن و مرد 3. ویژگی‌های زن و مرد در قرآن 4. شیوه‌های صحیح روابط زن و مرد از منظر قرآن

تفسیر موضوعی

گام‌هاي موفقيت در پرتو قرآن کريم

گام‌هاي موفقيت شرح مشتاقانه‌اي است در پهنة کلام الهي و حکايت سلوکي است تا ستيغ کاميابي و سعادت که دستاورد سلسله مباحث قرآن‌پژوهي است؛ سلسله مباحثی که شرح هشت پله تا ملاقات خداست که از فکر آغاز شده و تا مقام رضا پایان می‌پذیرد. گام‌های رسیدن به موفقیت که هریک جلسه‌ای جداگانه‌های را به خود اختصاص داده که عبارتست از: گام اول: فکر؛ گام دوم: ذکر؛ گام سوم: شکر؛ گام چهارم: علم؛ گام پنجم: محبت؛ گام ششم: صبر؛ گام هفتم: توکل؛ گام هشتم: رضا.

تفسیر موضوعی

شيطان

شيطان در پرتو آیات قرآن کریم از جمله سلسله مباحث تفسير موضوعي است که در آن نقش شيطان، شيوه ارتباط شيطان با انسان و راهکار مقابله با او بررسي مي شود. اين سلسله سخنرانی در پاييز سال 86 در دانشگاه فردوسي مشهد و در ده جلسه ایراد و در قالب دو لوح (DVD) تصويري ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

شکوه وصال

شکوه وصال که در یک DVD تصویری ارائه شده «نگاهی نو به نماز» با محوریت آیۀ ۴۵ سورۀ عنکبوت است.

تفسیر موضوعی

پرتو مشکاة

در این DVD تصویری طی پنج جلسه، آیه نور، آیه35 سوره مبارکه نور، شرح و تفسیر شده است.

تفسیر موضوعی

آيه‌الکرسي

اين مجموعه که در قالب يک لوح (DVD) تصويري ارائه شده، تفسير آيات 255،256،257 سوره مبارکه بقره معروف به آيه الکرسي است.

تفسیر موضوعی

حريم شيدايي

حریم شیدایی منتخبی از آیات حج در قرآن کریم است (از سوره‌های بقره و آل عمران و حج) که به موضوعاتی از قبیل نقش اساسی تغییر قبله، فریضه حج، منافع حج، مقام کعبه و... اختصاص دارد و در 12جلسه و قالب سه لوح (DVD) تصويري ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

شوق کعبه

اين سخنرانی که در قالب يک لوح (MP3) ارائه شده تفسير مجموعه آيات حج در قرآن کريم ذیل حدود بيست عنوان، پيرامون حقايق حج است.

تفسیر موضوعی

بيکران رحمت

مجموعه بيکران رحمت تفسيري است بر آياتي چند از قرآن کريم که در آن به شرح عملکرد و توضيح خصوصيات فکري و رفتاري نبي مکرم اسلام (ص) پرداخته شده است. اين مجموعه شامل 6 جلسه سخنراني مي باشد که در قالب يک لوح (DVD)تصويري ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

محبت

محبت و عشق تحفه گرانمايه اي است که خالق ودود به ابناء آدم ارزاني نمود و گِل آدميان را با آن سرشت.محبت جوهر دين و عيار سنجش ايمان است. اين مجموعه که به بررسی آیات حب در قرآن می‌پردازد در قالب يک لوح (DVD) تصويري ارائه شده است.

تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

مجموعه سخنرانی‌های گردآوری‌شده تفسیر موضوعی قرآن کریم در یک مجموعه شامل:

آیه‌الکرسی، بزم انس، بیکران رحمت، بت نفس1، بت نفس2، چشم جان، جمال مستور، محبت، گام‌های موفقیت، حریم شیدایی، پرتومشکاه، شیطان، شکوه وصال، نخل امید، رنج و گنج، شوق کعبه، زن‌و‌مرد، زن از منظر قرآن کریم