معرفی

آثار و محصولات

تفسیر ترتیبی

بیان 3

مجموعه بیان3 حاوی 144 DVD در 6 آلبوم، دور سوم تفسیر کامل قرآن کریم است که به‌صورت تصویری به‌همراه زیرنویس و موضوع‌بندی مفاهیم تفسیری و تدوین ویژه شامل جدیدترین سخنرانی‌ها (سال1386به بعد) و آرای جدید تفسیری ایشان است. سبک تفسیری حاکم بر این مجموعه همان روش جامع ادبی و اجتماعی‌اخلاقی و نیز معقول و منقول است که در دوره‌های پیشین (بیان1 و بیان2) نیز جاری بوده است.

تفسیر ترتیبی

بيان 2 (بسته بندي نفيس)

اين مجموعه شامل 50 عدد لوح صوتي تفسير کل قرآن کريم است كه نتيجه سال‌ها تلاش مستمر و پوياي انديشمند فرزانه، مفسر عاليقدر قرآن و محقق نو‌انديش، استاد محمد‌علي انصاري است. (اين مجموعه در بسته‌بندي چرمي نفيس ارائه شده)

تفسیر ترتیبی

بيان2 (بسته بندي معمولي)

اين مجموعه شامل 50 عدد لوح صوتي تفسير کل قرآن کريم است كه نتيجه سال‌ها تلاش مستمر و پوياي انديشمند فرزانه، مفسر عاليقدر قرآن ومحقق نو‌انديش، استاد محمد‌علي انصاري است. (اين مجموعه در بسته بندي معمولی ارائه شده)

تفسیر ترتیبی

بیان2(نرم افزاری نفیس)

دور دوم تفسیر قرآن با امکان جستجوی 14000موضوع و امکانان نرم افزاری ویژه (با بسته بندی نفیس)

تفسیر ترتیبی

بیان 2 (نرم افزاری معمولی)

دور دوم تفسیر قرآن کریم از محمد علی انصاری، با امکان جستجوی 14000موضوع و امکانات نرم افزاری ویژه (با بسته بندی معمولی)

تفسیر ترتیبی

مبین

مبین شرحی فزونتر از ترجمه و کمتر از تفسیر متداول است که توسط مفسر عالیقدر محمدعلی انصاری ارائه شده است. این اثر با ترجمة انگلیسی همراه است که برای نخستین بار چنین مجموعه ای تصویری و صوتی عرضه می شود. نسخة اول(که هم اکنون آمادة استفاده است) در بر دارندة تفسیر سوره مبارکة بقره در قالب 5 لوح DVDتصویری به همراه زیر نویس انگلیسی و 5 لوح DVD با ترجمة گویای انگلیسی با نمایش آیه و زیر نویس و دو لوح صوتیMP3 جداگانة فارسی و انگلیسی است.